Hvis du nettopp har fått vite at du er gravid med tvillinger, eller hvis du generelt er interessert i temaet så kan du lese videre. Dette er et langt innlegg hvor jeg går inn på de ulike typer tvillingsvangerskap som finnes og lenker til aktuelle kilder. Jeg har lagt inn noen ultralydbilder fra vårt eget svangerskap og noen filmsnutter laget av andre.

Helt i slutten av innlegget finner du informasjon og link til sykehus i Norge med spesiell kompetanse på fosterdiagnostikk og kompliserte svangerskap. Så hvis du bare trenger det, skroll deg ned.

Sjeldent

Når det er flere enn ett foster i livmoren, kalles det flerlingsvangerskap og dette er sjeldent. Tvillinger er vanligst, men både trillinger og firlinger forekommer. Det er imidlertid ytterst sjeldent.

I 2017 var det 878 tvillingfødsler og 13 fødsler med trillinger eller flere, av totalt 55 868 fødsler i Norge. Hvis du er interessert i å se nærmere på fødselsstatistikken, finner du den på Statistisk sentralbyrå sine nettsider.

Forekomsten av eneggede tvillinger globalt er ca 3-5 av 1000 fødsler mens toeggede er tre ganger vanligere. Omtrent 75% av alle tvillinger er toeggede og 25% er eneggede.

Jeg har utrolig nok en kusine som fikk eneggede tvillinger med termin én måned etter oss. Hva er oddsen for at en og samme familie får to eneggede tvillingpar i løpet av en måned? Når man ser på disse tallene – ekstremt lav. Vår private lille barselgruppe må derfor være en sjeldenhet man ikke ser hver dag.

IMG_3818
Når barselgruppa vår er samlet, har oddsen virkelig truffet. To eneggede tvillingpar som er tremenninger og som hadde termin med en måneds mellomrom!

Forskjell på eneggede og toeggede

Folk spør oss gjerne om det er tvillinger i familien, siden det ble det. Men det arvelige aspektet rundt tvillinger handler om toeggede og ikke eneggede slik våre er. Det er gjerne sånn at kvinner i noen familier har en tendens til å slippe to egg.

Toeggede tvillinger kalles dizygote (DZ). Dette er to egg som er befruktet av hver sin sædcelle og de har dermed forskjellig genetikk, de blir genetiske helsøsken. Det har forekommet tilfeller der tvillinger har forskjellig far, men det er veldig uvanlig. Toeggede tvillinger kan være av samme eller forskjellig kjønn.

Gutta våre er eneggede. Eneggede tvillinger kalles monozygote (MZ) og stammer fra ett befruktet egg som deler seg. De har eksakt samme genetikk og er alltid samme kjønn. Eneggede tvillinger er på mange måter en liten glipp – det var i utgangspunktet ikke meningen at delingen skulle skje. Det skulle ha vært ett menneske, men blir i stedet to like. Man må kunne kalle det en svært suksessfull glipp!

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1179
Eneggede til venstre, toeggede til høyre.

Ulike typer tvillingsvangerskap

Det er ulike former for tvillingsvangerskap. Tvillinger blir som regel oppdaget på ultralyd og det er best å finne ut hvilken type svangerskap det er snakk om. Vi hadde tidlig ultralyd i uke 6 og fikk da vite at det var to. Legen så også at de delte morkake og lå i samme fostersekk, og at de hadde hver sin plommesekk. Vi fikk beskjed om at hver sin plommesekk betydde at de sannsynligvis hadde den viktige skilleveggen mellom seg, men dette måtte dobbeltsjekkes.

Det er litt ulik grad av oppfølging på de forskjellige alternativene. Vi måtte derfor videre til Ullevål for ny ultralyd i uke 12 for å fastslå 100% om de bare delte ytre fostersekk og var skilt av indre skillevegger, eller om de også delte de indre fostersekkene. Man får uansett økt oppfølging av spesialist når man er gravid med tvillinger, for det er større risiko for diverse komplikasjoner.

fullsizeoutput_4f1
En oversikt over forskjellige typer tvillingsvangerskap. Våre var i kategorien MCDA, som er nr 3 fra venstre. De delte morkake/ placenta og ytre fostersekk, men var skilt av en indre hinne. 

En jordmor vi møtte på Ullevål sammenliknet de ulike typene tvillingsvangerskap med forskjellig bosituasjon for fostrene:

Hvert sitt separate hus/ hver sin del av tomannsbolig – eneggede og toeggede

80% av alle tvillingsvangerskap har dichoriotisk, diamniotisk placenta (DCDA). Det er fancyspråk for at de har hvert sitt separate system; hver sin morkake (placenta) som leverer blod og næring og hver sin fostersekk med firelags vegg imellom seg. De har dermed også sitt eget fostervann å svømme rundt i. Dette gjelder de fleste toeggede tvillinger og ca 1/3 av alle eneggede tvillinger.

I noen tilfeller kan morkakene vokse sammen, slik at man får en slags tomannsbolig. Det kan bli litt vanskeligere å avgjøre om det er snakk om en – eller toeggede hvis disse har samme kjønn. Når det gjelder eneggede tvillinger, må delingen ha skjedd i løpet av de første tre døgnene etter befruktning for å havne i denne kategorien.

Begge disse får sin næring separat, fra hvert sitt «kjøkken». De går ikke over til nabohuset eller naboens boenhet og tar mat fra hverandre.

Samme hus, hvert sitt rom men deler kjøkken – kun eneggede

20% av alle tvillingsvangerskap har monochoriotisk, diamniotisk placenta (MCDA). Da har fostrene felles morkake og felles ytre fostersekk men hver sin indre fostersekk med en tynn vegg imellom. Gutta våre var i denne kategorien.

Dette gjelder ca 2/3 av alle eneggede tvillinger og delingen har skjedd 4-8 døgn etter befruktningen. Disse deler alt – fostervann, næring og blod.

Fordi de får næringen sin via samme blod, fra samme morkake (eller kjøkken om du vil) så kan det oppstå noe som heter TTTS. Det står for tvilling-tvilling-transfusjonssyndrom og kommer i 9-15 % av disse svangerskapene. Det kan forklares litt enkelt med at den ene stjeler næring fra den andre – noe som er mulig når man bruker samme kjøkken.

I virkeligheten handler det om at den ene får mer blod enn den andre og man får en donor – og en mottakertvilling. Dette kan være farlig for begge, så man får derfor oppfølging med ultralyd hos spesialist i fostermedisin hele svangerskapet – annenhver uke fra og med uke 18 for vår del. På den måten kan legene oppdage syndromet hvis det utvikler seg og iverksette nødvendig behandling.

Hos oss var det aldri så mye som det minste lille tegn på TTTS og gutta endte med å veie nesten det samme, bare 200 gram forskjell. Det er helt normalt at tvillinger har litt forskjellig vekt når de kommer ut.

Her er en god og informativ film om TTTS.

 

Som nevnt delte gutta våre broderlig, noe som kommer godt fram på dette ultralydbildet:

fullsizeoutput_12
Guttene på et svært tidlig stadium i livet. Her ser man tydelig skilleveggen som viser at våre tvillinger var av typen MCDA og ikke MCMA. Bildet viser også at de har like mye fostervann, hvilket er bra. Skilleveggen skal blafre uanstrengt mellom de to fostrene og de skal veie omtrent det samme.

Samme hus og samme rom – kun eneggede

Dette alternativet rammer kun 1 % av alle tvillingsvangerskap som er unnfanget på naturlig vis og har monochoriotisk, monoamniotisk placenta (MCMA). De kalles ofte mono-mono tvillinger på «folkemunne» (for hvem har nubbesjans til å huske det egentlige navnet). Forekomsten er noe høyere ved svangerskap der man har fått assistert befruktning, men det er fortsatt uhyre sjeldent.

Delingen av egget har da skjedd 8-12 døgn etter befruktning. Fostrene deler hele fostersekken og har ingen skillevegg mellom seg. De får næring fra samme morkake, men risikoen for TTTS er mindre i dette tilfellet, ca 6%.

Dette er et svangerskap med høyere fare for komplikasjoner fordi navlestrengene kan snurre seg inn i hverandre og blodsirkulasjonen til fostrene dermed svekkes. Etterhvert som fostrene blir større, øker risikoen for dette. Slike tvillinger blir ofte tatt med planlagt keisersnitt i uke 32, da man vurderer at barna derfra og ut har det tryggere på nyfødt intensiv enn inni livmoren. Det er tunge og vanskelige svangerskap med en dødelighet på 30-70% for fostrene.

I USA anbefales sykehus å legge inn mor i uke 28 og overvåke fostrene med CTG eller ultralyd fire ganger i døgnet for å følge fostrenes hjertelyd.

I Norge har man få slike svangerskap så jeg er litt usikker på hva rutinene er her, ut over at de tas ut tidlig.

TV2 har laget en gripende dokumentar om OBS-posten for gravide på Ullevål sykehus. Den heter «Beretninger om begynnelser» og ligger i skrivende stund på TV2 Sumo for de som har det. Der møter man overlege Nina Harsem som var Fruens behandlende lege da svangerskapet tok en skummel vending. Fruen var innlagt på avdelingen i en uke før og to uker etter at guttakrutt kom til verden.

I en av episodene viser de faktisk et MCMA- svangerskap. Man får se keisersnittet og de sammenviklede navlestrengene etter at barna er tatt ut. Denne historien ender bra.

Under kommer er en film jeg fant på nett, laget av en dame som skriver at hun kjeder seg mens hun er innlagt på sykehus med mono-mono tvillinger. Jeg regner med hun er i USA og har blitt lagt inn fra og med uke 28, da har man noen uker med lange dager på sykehus.

Filmen inneholder sterke bilder av døde fostre, men også mye fint og rørende.

Sammenvokst

Det finnes også sammenvokste, eller siamesiske tvillinger. Dette er eneggede tvillinger der delingen har skjedd senere enn 13 døgn etter befruktningen. Delingen er ikke komplett og tvillingene blir sittende fysisk fast i hverandre i større eller mindre grad. Det er ekstremt sjeldent, men man hører om det på verdensbasis fra tid til annen.

For mer detaljert informasjon om tvillingsvangerskap, se Legeforeningen.

Tvilling 1 og tvilling 2

Vi fikk oppfølging på Ullevål annenhver uke fra uke 18. Det var spesialister i fostermedisin som gjennomførte ultralyd under disse kontrollene, der de målte guttas vekst og utvikling gjennom hele svangerskapet. Fosterlegene er også med på alle tvillingfødsler, da de overvåker fostrene underveis.

Basert på hvor tvillinger ligger i livmoren, får den ene navnet tvilling 1 og den andre tvilling 2. Forkortet skriver man bare tv1 og tv2. Tjukken var tv1 og Lillebror tv2.

Tv1 er den som ligger slik til at den vil komme ut først eller bli tatt ut først. Tv2 kommer etterpå og er den fosterlegen følger best med på under fødsel. Når tv1 er ute, får tv2 plutselig mye mer plass og kan finne på ymse krumspring som ikke alltid er like lurt – derfor passes de godt på.

Ved vanlige tvillingfødsler kan det være litt tid mellom hver, så man får en «storebror» eller «storesøster» som er noen minutter eldre enn den andre. I vårt tilfelle er begge gutta journalført ute i verden i samme minutt – så her er ingen eldst.

Kallenavnene Tjukken og Lillebror har de kun fått på grunn av størrelsesforskjellen og den selvsagte slående likheten med sangen Tuppen og Lillemor. Det er for øvrig kallenavn vi kutter ut med en gang de begynner å nærme seg en slags forståelse for hva som blir sagt.

Begge to fulgte en fin og jevn vekstkurve gjennom hele svangerskapet, Tjukken lå litt over gjennomsnittet og Lillebror lå akkurat på gjennomsnittet. De ble anslått til å veie rundt 1800 og 2000 gram dagen før de ble tatt ut i uke 31+2. Anslaget viste seg å stemme veldig bra. Det var fint at de var så store og robuste da de kom ut, de hadde hatt det svært godt inni livmoren. Jo bedre fostrene har hatt det der, jo bedre går det når de kommer ut. Våre hadde virkelig mesket seg.

Målingene er imidlertid ikke alltid helt korrekte, da det kan være vanskelig å komme til og flere faktorer som spiller inn. Fostermedisinerne sa til oss at de kunne ta feil med opp til 500 gram, men det er den eneste metoden man har for å anslå vekt.

Tidlig ultralyd

Tidlig ultralyd dekkes ikke av det offentlige i Norge. Vi gjorde det fordi vi nødvendigvis ikke har oppnådd graviditet på naturlig vis all den tid vi er to kvinner… Klinikken som gjennomførte kunstig befruktning anbefalte tidlig ultralyd for å bekrefte den positive graviditetstesten. Vi gjorde det på Volvat i Oslo og da kom det også fram at det var to.

IMG_4081
Ansiktsuttrykket mitt da legen sa «oi, det er to». 

Da vi av den grunn ble sendt videre til fostermedisinerne, sa de at det var bra vi hadde tatt tidlig ultralyd og oppdaget tvillinger i samme fostersekk. De skulle ønske norske myndigheter hadde dekket tidlig ultralyd til alle. Det er nemlig et vindu mellom uke 10 og uke 14 der man kan fastslå med sikkerhet hva slags type tvillingsvangerskap man står overfor. Etter det kan det være vanskelig å se en eventuell tynn skillevegg, slik at legene ikke lenger kan være 100% sikre på hvilken kategori svangerskapet er – og det er viktig informasjon for å planlegge potensielt livreddende behandling for fostrene.

I Norge møter alle til ultralyd først i uke 18 og da kan dette glippe. For vår del var skilleveggen lett å se gjennom hele svangerskapet, men det er visst ingen selvfølge.

Jeg ble nysgjerrig, så jeg spurte om de som har den faglige tyngden på dette feltet her i landet har løftet den problemstillingen til politikerne. Svaret jeg fikk var at de har anbefalt innføring av tidlig ultralyd til alle, men det er ikke politisk vilje fordi man også kan oppdage visse misdannelser hos fosteret i det tidsrommet, som kan føre til økt antall aborter.

Jeg anbefaler i hvert fall folk å spandere tidlig ultralyd på privat klinikk i uke 6 eller 7 for å bekrefte vitalt foster og utelukke flerlingsvangerskap – eller som i vårt tilfelle, bekrefte det. I såfall er det viktig å fastslå hvilken kategori man går med.

Kompetanse i Norge – kontaktinfo

Vi har et særdeles oppegående og kunnskapsrikt helsevesen i Norge. Er du selv gravid med flerlinger eller kjenner du noen som er, så kan det være fint å vite hvor man skal henvende seg hvis man har spørsmål. Helsevesenet er til for å brukes, det er bedre å ringe og spørre enn å gå og lure!

Norges nasjonale senter for fostermedisin ligger på St. Olavs hospital i Trondheim. Se nettsiden deres med kontaktinfo her.

Oslo Universitetssykehus (OUS) har også bred kompetanse på fostermedisin, fosterdiagnostikk og ikke minst oppfølging av den gravide. OUS har to fysiske sykehus som tilhører samme avdeling, Ullevål og Rikshospitalet. De har også landets største nyfødtintensiv avdeling og tar imot for tidlig fødte barn fra hele Norge.

OBS-posten for gravide på Ullevål er i utgangspunktet ikke et sted man ønsker å havne, men skulle du finne på å ende opp der så vit at du er i landets beste hender. De bedriver avansert medisin på høyt nivå og tar også imot gravide fra andre sykehus.

Hvis du har spørsmål om noe av det jeg omtaler i dette innlegget, ikke nøl med å kontakte meg via bloggens Facebookside.

img_1298
Gutta har vært tett inntil hverandre hele livet, men heldigvis med en tynn skillevegg imellom seg. På den måten vikler ikke navlestrengene seg inn i hverandre. Jeg tror det er Tjukken (tvilling 1) til venstre, men husker ikke det med 100% sikkerhet. 3D- bilder er gøy! Vi spurte pent en av gangene vi var på Ullevål og da gikk legen over på 3D-apparatet. Til vanlig brukte de 2D.

Kilder/ bruk av UpToDate

Jeg linker fortløpende til nettsider jeg bruker som kilder i dette innlegget. Egne erfaringer ligger også til grunn.

Den amerikanske siden UpToDate inneholder oppdatert medisinsk informasjon om det meste du måtte ønske å lese – men det er engelsk og en del slitsomt fagspråk, så det er mest for spesielt interesserte. Hvis du ikke er utdannet innen medisin, kan det også være mer skremmende enn nyttig å lese slikt.

Selv leger kan ha problemer med å bruke denne type litteratur riktig hvis de ikke jobber med akkurat det spesifikke fagfeltet. Så bruk siden for det den er verdt, men det beste er alltid å snakke direkte med en lege som er spesialist på akkurat det fagfeltet du lurer på. Husk også at én sak er teorien som man kan lese på nettsteder som dette, og noe helt annet er den kliniske erfaringen disse spesialistene har. Det har ikke du, det har ikke nødvendigvis fastlegen din eller andre med medisinsk bakgrunn – forhold deg derfor til de som er eksperter på sine respektive områder. Man lærer selvfølgelig litt når man står i en slik situasjon selv, spesielt når man er et slikt gnagsår som jeg var for de stakkars legene på Ullevål. Jeg spurte om alt, for å si det sånn.

2 kommentarer »

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s